Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Xuân Cẩm, huyện

Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

 

Ngày 12/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hồng Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện; đại diện Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ngân hàng Chính sách huyện và 85 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.100 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Xuân Cẩm.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ ở xã Xuân Cẩm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ sở hội tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, duy trì 5 tổ vệ sinh tự quản, chăm sóc 6 tuyến đường hoa. Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cơ sở hội giúp đỡ vốn, giống sản xuất cho hơn 192 lượt hộ nghèo và 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó giúp 38 hộ thoát nghèo, thoát nghèo bền vững. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp hỗ trợ hơn 400 lượt hội viên tiếp cận nguồn với với tổng dư nợ gần 17,4 tỷ đồng. 5/5 chi hội phụ nữ vận động hội viên phụ nữ tham gia quỹ hội giúp đỡ 90 lượt hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Cùng đó, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, đối ngoại nhân dân thực hiện có hiệu quả, 5 năm qua, Hội phụ nữ xã đã phối hợp hòa giải thành công 25 vụ việc, trong đó có 8 vụ về hôn nhân gia đình…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội và phong trào phụ nữ của thị trấn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên ở một số chi hội chưa kịp thời; tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng; lựa chọn, giới thiệu, xây dựng điển hình kết quả còn chưa rõ nét; hoạt động của một số chi hội chưa đều; công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế…

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định hằng năm mỗi chi hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện đạo đức, kiến thức, kỹ năng; giúp 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững, phấn đấu hỗ trợ 2 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, thực hiện 1 công trình góp phần xây dựng nông thôn mới. Các chi hội duy trì phong trào tiết kiệm, vận động xây dựng quỹ mái ấm tình thương; tổ chức quản lý, sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định...

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Xuân Cẩm nhiệm kỳ 2021 -2026

ra mắt Đại Hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ngô Thị Hồng Uyên và Bí thư Đảng ủy xã Ngô Hữu Thủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội LHPN xã, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN xã cần cụ thể hóa, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, phần việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị; quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng loại hình tập hợp hội viên. Kịp thời phát hiện và tích cực đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN xã Xuân Cẩm khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Hiệp Hòa. Đồng chí Nguyễn Thị Lanh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Cẩm nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến thời điểm này, huyện Hiệp Hoà đã có 7 đơn vị hoàn thành Đại hội Hội LHPN cấp cơ sở. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành Đại hội Hội LHPN cấp cơ sở trong tháng 4/2021.

Hội LHPN huyện Hiệp Hoà

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác