HỘI LHPN HUYỆN LẠNG GIANG CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021-2026

HỘI LHPN huYỆN LẠNG GIANG CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Đến hết ngày 10/5/2021, 100% Hội LHPN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Lạng Giang tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo yêu cầu và nội dung theo kế hoạch đề ra.

Các Đ/c lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy, Huyện Hội và Đảng ủy xã chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu phụ nữ xã Mỹ Thái, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy Lạng Giang về việc tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lạng Giang đã chỉ đạo các cơ sở Hội chủ động xây dựng đề án nhân sự, chuẩn bị các văn bản, điều kiện để tổ chức tốt Đại hội phụ nữ cơ sở; phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tiến hành đại hội đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Quá trình tổ chức Đại hội phụ nữ tại các cơ sở diễn ra theo đúng kế hoạch, đại biểu dự Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện phong trào và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới. Nội dung chương trình Đại hội được tiến hành đầy đủ, trình tự theo đúng hướng dẫn. Đến ngày 10/ 5/2021, Hội LHPN huyện Lạng Giang đã chỉ đạo 21/21 đơn vị cơ sở và 01 đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội với tổng số 2268 đại biểu chính thức, 100% đại biểu chính thức đủ tư cách dự Đại hội. Tất cả các cơ sở Hội đều chọn hình thức bầu cử là biểu quyết giơ tay. 100% nhân sự do Ban Chấp hành khoá trước triệu tập, chuẩn bị để bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch đều trúng cử. Kết quả đã bầu 326 đồng chí vào Ban Chấp hành, tại các hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu 71 đồng chí vào Ban Thường vụ, 22 đồng chí Chủ tịch và 22 đồng chí Phó Chủ tịch hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kinh phí là 489 triệu đồng.

Việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ huyện đảm bảo đúng nguyên tắc, đủ số lượng theo đúng cơ cấu được phân bổ. Các cơ sở đã bầu được 133 đại biểu chính thức đi dự Đại hội phụ nữ huyện và 21 đại biểu dự khuyết. Các cơ sở đều chuẩn bị tốt, chu đáo cho Đại hội. Đại hội diễn ra trang trọng theo đúng quy định, hướng dẫn của Hội cấp trên. Các đơn vị đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cơ sở. Sau Đại hội, các cơ sở đều tổ chức các hoạt động trào mừng thành công Đại hội tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp hội viên phụ nữ toàn huyện.

 

Các Đồng chí lãnh đạo Công an huyện và Hội LHPN huyện chụp ảnh tại Đại hội phụ nữ Công an huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Lạng Giang trở thành huyện Nông thôn mới thứ 2 của tỉnh Bắc Giang./.

Hội LHPN huyện Lạng Giang

 

 

Chuyên mục tin: