Hội LHPN huyện Việt Yên chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN huyện Việt Yên chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Các Đ.c lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy và Đảng ủy thị trấn chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn Bích Động NK 2021-2026

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, trong tháng 3/2021, Hội LHPN huyện Việt Yên đã chỉ đạo 18/18 đơn vị tổ chức thành công Đại hội với tổng số 1.816 đại biểu chính thức, 100% đại biểu chính thức đủ tư cách dự Đại hội. Tất cả các cơ sở Hội đều tổ chức trong buổi sáng và đều chọn hình thức bầu cử là biểu quyết giơ tay. 100% nhân sự do Ban Chấp hành khoá triệu tập chuẩn bị để bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch đều trúng cử. Kết quả đã bầu 220 đồng chí vào Ban Chấp hành, tại các hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu 57 đồng chí vào Ban Thường vụ, 18 đồng chí Chủ tịch và 18 đồng chí Phó Chủ tịch hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ sở đều chuẩn bị tốt, chu đáo cho Đại hội. Đại hội diễn ra trang trọng theo đúng quy định, hướng dẫn của Hội cấp trên. Các đơn vị đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền cơ sở. Sau Đại hội, các cơ sở đều tổ chức các hoạt động trào mừng thành công Đại hội tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp hội viên phụ nữ toàn huyện.

Các Đồng chí lãnh đạo Công an huyện và Hội LHPN huyện chụp ảnh tại Đại hội phụ nữ Công an huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Việt Yên trở thành huyện Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bắc Giang.

                           Nguyễn Thị Yến- Hội LHPN huyện Việt Yên

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác