Hội LHPN huyện Yên Dũng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV

Hội LHPN huyện Yên Dũng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV

 

Ngày 18/5/2017 Hội LHPN huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Nguyễn Thị Hạt - Phó trưởng Ban HTPTKT - Hội LHPN tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Hội phụ nữ huyện, xã, thị trấn và đơn vị Công an cùng 261/280 Chi hội trưởng phụ nữ trong toàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Nhung - Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Dũng đã triển khai những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV; Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; đồng chí Nguyễn Thị Kiên - PCT Thường trực Hội LHPN huyện truyền đạt nội dung cơ bản về thực hiện 3 nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ. Hội nghị cũng đã dành thời gian thỏa đáng để giải đáp các ý kiến thảo luận của cán bộ, hội viên phụ nữ và đề xuất những nội dung cần làm rõ, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của cơ sở, đồng thời thống nhất những nội dung, cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết từ huyện đến cơ sở trong thời gian tới.

Hội LHPN Yên Dũng

Chuyên mục tin: