Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021


    

     Thực hiện Kế hoạch số 46/KH- BTV ngày 9/12/2015 của BTV Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về chỉ đạo điểm Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 02 ngày 07, 08/6/2016, tại thành phố Bắc Giang, BTV Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

     Đến dự, chỉ đạo, động viên Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Đỗ Thị Lệ - UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Thân Văn Phú - PBT TT Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND và một số ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy các xã, phường thành phố; chủ tịch Hội LHPN các huyện trong tỉnh và 2 đơn vị (Hội phụ nữ Công an, Quân sự). đặc biệt còn có 155 phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 32 nghìn hội viên toàn thành phố về dự Đại hội. 

     Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí, đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên, Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; quán triệt một số nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội. Cũng tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Dự thảo Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2011- 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2016 -2021; Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội LHPN thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Báo cáo trình tại Đại hội đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, phong trào hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ TP Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả; các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XX đề ra đều đạt và vượt. Với kết quả đó, phong trào phụ nữ thành phố liên tục được Hội LHPN tỉnh, TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

     Đại hội đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đến từ các xã, phường vào bản Dự thảo báo cáo trình tại Đại hội cũng như đề ra 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2021 trong đó tập chung vào nội dung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh. Phấn đấu 90% hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc. Mỗi cơ sở xã, phường mỗi năm giúp được ít nhất 02 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; trong nhiệm kỳ mỗi cơ sở xã/phường tham mưu đề xuấ 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 85%....

 

    Về dự Đại hội, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Hội LHPN thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đặt ra những nhiệm vụ cụ thể yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố thực hiện tốt để nâng cao chất lượng tổ chức hội trong nhiệm kỳ tới đó là: Hội cần cụ thể hóa, tập trung nguồn lực để thực hiện rõ nét các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; Trong mỗi lĩnh vực, mỗi nội dung cần xây dựng được những điển hình cụ thể để tuyên truyền, triển khai nhân rộng; Tập trung vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc trong đó cần tập trung giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bền vững; Thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức Hội, chú trọng nâng cao công tác phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quan tâm đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt nhằm thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội…

     Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ TP Bắc Giang lần thứ XXI đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 27 đồng chí. Tiếp đó BCH Hội LHPN Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ra BTV Hội LHPN TP gồm 07 đồng chí, Đồng chí Dương Phương Thanh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội; 02 đồng chí Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Tùng giữ chức vụ PCT Hội LHPN thành phố. Đại hội đã bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Bắc Giang lần thứ XV gồm 16 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

    Ngay sau khi kết thúc Đại hội, BTV Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đánh giá những ưu điểm và những hạn chế tồn tại trong công tác tổ chức Đại hội đối với cán bộ phong trào Hội Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN 10 huyện, 02 đơn vị. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến về các vấn đề: thời gian, nội dung, chương trình, công tác tuyên truyền và cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội... Trên cơ sở đó, Đồng chí Đỗ Thị Lệ - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các huyện còn lại cần tập trung chuẩn bị tốt cho các nội dung của Đại hội và chương trình phù hợp với từng đơn vị nhất là công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu ngành trong BCH phụ nữ phù hợp; xây dựng chỉ tiêu thi đua phải dựa trên sự chỉ đạo, định hướng của Hội cấp trên và  phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để Đại hội phụ nữ thực sự là ngày hội của phụ nữ.  

                               Thu Thùy

 

 

 

Chuyên mục tin: