Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập huấn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập huấn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV

 

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV tại điểm cầu của tỉnh

 

    Ngày 10/5/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV tới 9 điểm cầu các huyện/thành phố trong tỉnh với sự tham gia của 6.143 đại biểu cán bộ BCH Hội phụ nữ cấp huyện, đơn vị và cơ sở, cán bộ chi, tổ phụ nữ (trong đó có 03 huyện Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa đã kết nối trực tuyến đến 100% xã/thị trấn trong huyện).

    Tới dự, chỉ đạo và trực tiếp làm giảng viên có đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Ngụy Thị Tuyến và đồng chí Phạm Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Liên - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và lộ trình thời gian triển khai Nghị quyết trong từng cấp Hội. Theo đó các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp trình bày, làm rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết (Tổng quan về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV; giới thiệu về Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và 03 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ). Hội nghị cũng đã dành thời gian thỏa đáng để cán bộ, hội viên phụ nữ ở các điểm cầu nêu ý kiến phát biểu, đề xuất những nội dung cần thảo luận, làm rõ, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của cơ sở, đồng thời thống nhất những nội dung, cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở.

 

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết tại điểm cầu Hội LHPN huyện Lục Nam

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết tại điểm cầu Hội LHPN huyện Việt Yên

 

 

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết tại điểm cầu Hội LHPN huyện Sơn Động

 

Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết tại điểm cầu Hội LHPN xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế

 

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liên đã nhấn mạnh năm 2017 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, do vậy việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, hoạt động Hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sau Hội nghị này Hội LHPN tỉnh sẽ bổ sung, cụ thể hóa kế hoạch toàn khóa làm căn cứ cho các huyện/thành Hội cụ thể hóa hoạt động Hội. Đồng thời Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức làm điểm triển khai Nghị quyết tại xã Danh Thắng - huyện Hiệp Hòa, rút kinh nghiệm để chỉ đạo các huyện/thành Hội sớm tập trung bổ sung, điều chỉnh kế hoạch toàn khóa và chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ trong tháng 5/2017. Quá trình triển khai Nghị quyết phải bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ để đạt hiệu quả cao./.

BAN TCCB - HỘI LHPN TỈNH BẮC GIANG

Chuyên mục tin: