Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập huấn triển khai công tác tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập huấn triển khai công tác tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp

Để chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII được diễn ra thành công rực rỡ, ngày 04/12/2015 Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Chủ trì hội nghị tập huấn là đồng chí Đỗ Thị Lệ - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN 10 huyện, thành phố, 3 đơn vị và chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn của 10 đơn vị chọn làm điểm cho Đại hội phụ nữ cơ sở.

     Tại buổi tập huấn, đồng chí Đỗ Thị Lệ – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông qua tinh thần Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư, công văn của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Hướng dẫn về công tác nhân sự để bầu Ban Chấp hành tại Đại hội và bầu Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt tại kỳ hợp thứ nhất của Ban Chấp hành; Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; giải trình xin ý kiến về sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cử trong hệ thống Hội.. Các đại biểu tham gia tập huấn đã trao đổi, đưa ra các tình huống vướng mắc ở cơ sở khi triển khai công tác chuẩn bị đại hội để xin ý kiến giải đáp, tháo gỡ của Hội LHPN tỉnh và các đại biểu khác.

     Cũng tại buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh cũng đưa ra những yêu cầu các cấp Hội chuẩn bị tốt nội dung đại hội; nội dung hướng dẫn tập trung vào xây dựng các văn kiện đại hội.

     Đồng chí Ngụy Thị Tuyến – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

     Thông qua Hội nghị tập huấn, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và nắm được những nội dung cần chuẩn bị để tiến hành đại hội phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện thành công, tiến tới Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Đinh Thị Thu Thùy - Ban TG Hội LHPN tỉnh

 

Chuyên mục tin: