Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức làm điểm tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV đến hội viên, phụ nữ

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức làm điểm tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV đến hội viên, phụ nữ

 

 

Ngày 21/5/2017, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức làm điểm tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV đến hội viên, phụ nữ tại xã Danh Thắng - huyện Hiệp Hòa. Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Ngụy Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết; các đồng chí trưởng ban chuyên môn của Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã trực tiếp làm báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết tại 8/8 chi hội phụ nữ xã Danh Thắng.

Tại buổi tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết, hội viên, phụ nữ được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (Khóa XII bổ sung, sửa đổi). Bằng phương pháp vừa tuyên truyền, phổ biến vừa hỏi - đáp, trao đổi, hội viên, phụ nữ đã tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để làm rõ và thống nhất một số vấn đề trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Tỷ lệ hội viên, phụ nữ tham gia học tập Nghị quyết đạt trên 90% (đạt yêu cầu đề ra).

Kết thúc buổi tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ xã Danh Thắng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liên đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm đơn vị làm điểm, làm cơ sở để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ, đặc biệt là làm sao để hội viên, phụ nữ thực sự hiểu Nghị quyết và thu hút chị em tích cực tham gia tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào và hoạt động Hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Hội LHPN xã Danh Thắng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ; tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, hoạt động mà Nghị quyết đề ra.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc chỉ đạo điểm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các huyện/thành Hội, đơn vị, các cơ sở Hội còn lại trên địa bàn huyện Hiệp Hòa cần sớm lựa chọn thời gian (từ nay đến cuối tháng 5, đầu tháng 6/2017, phấn đấu triển khai xong trước khi hội viên, phụ nữ tập trung thu hoạch vụ chiêm), hình thức phù hợp để tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến 95% trở lên hội viên, 30% trở lên phụ nữ; đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch toàn khóa theo tinh thần Nghị quyết nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương./.

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

Chuyên mục tin: