Hội LHPN TP Bắc Giang hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở

Hội LHPN TP Bắc Giang hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở

 

          18/18 cơ sở Hội phụ nữ ở thành phố Bắc Giang đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội Phụ nữ được bắt đầu từ ngày 3/3 diễn ra tại xã Song Mai, đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chọn làm điểm cấp cơ sở,  đến ngày 26/4 xã Tân Mỹ là đơn vị tổ chức cuối cùng đã thành công tốt đẹp.

          Các Đại hội đã triệu tập 1.778 đại biểu ưu tú đại diện cho 32.886 hội viên phụ nữ toàn thành phố đến dự Đại hội. Tại các Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2011-2016, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm cũng như xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2016-2021; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH; bầu được 248 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 127 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố Bắc giang lần thứ XXI.

        Tại phiên họp thứ nhất, các chị trong BCH đã bầu ra 66 chị UV BTV trong đó có 19 chị tham gia lần đầu; Bầu 18 chủ tịch (trong đó có 2 chị có trình độ thạc sỹ), 18 phó chủ tịch, trong đó có 1 chủ tịch và 6 phó chủ tịch tham gia lần đầu với hình thức biểu quyết giơ tay, các chị được bầu vào BCH, BTV và chủ tịch, phó chủ tịch đều đạt tín nhiệm cao. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, hậu cần được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và đúng quy định tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong giới nữ và toàn xã hội.

       Việc tổ chức thành công đại hội phụ nữ cơ sở là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào tháng 6 tới./.

 

                                                    Hội LHPN thành phố BG

 

 

Chuyên mục tin: