Lục Nam- Đại hội Đại biểu phụ nữ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016- 2021

    Lục Nam- Đại hội Đại biểu phụ nữ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016- 2021

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện uỷ và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lục Nam tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 để thực hiện nhiệm vụ:

1- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Lục Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011- 2016; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021.

2- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, văn kiện Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung).

3- Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

4- Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ  XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

5- Biểu dương khen thưởng “Phụ nữ xuất sắc” và “cán bộ Hội cơ sở giỏi” nhiệm kỳ 2011-2016.

Về dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Lệ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang; đồng chí Thân Văn Dàn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí cán bộ Tỉnh hội, Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp và ngân hàng CSXH,  Đài TTTH, Trung tâm VH; các bà các chị nguyên lãnh đạo, chuyên viên cơ quan chuyên trách Hội LHPN huyện; 27 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn trong huyện cùng 167 đại biểu chính thức đại diện cho trên 34 ngìn cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Sau 2 ngày làm việc, từ 14h00 ngày 25/8 đến 11h30 ngày 26/8/2016; với tinh thần chủ đề của Đại hội “Phụ nữ Lục Nam đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Lục Nam phát triển toàn diện, bền vững”, Đại hội đã thành công tốt đẹp.  

Sau 4 ý kiến tham luận và 2 ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Lãnh đạo Huyện ủy Lục Nam tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2011-2016. Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XV, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, Hội LHPN tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đạt được kết quả thiết thực, thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã phát huy được truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Lục Nam luôn đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động công tác. Từng bước khẳng định được vị trí, vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội…

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN huyện được Chủ Tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh 2 năm, 12 Bằng khen của Chủ Tịch UBND và Hội LHPN tỉnh; 15 giấy khen các loại của Chủ tịch UBND huyện. 19 Bằng khen, Giấy khen các loại cho cá nhân cán bộ chuyên trách cấp huyện; 140 cán bộ Hội được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đại hội đã xây dựng 10 chỉ tiêu chủ yếu, xác định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo với mục tiêu chung là: Các cấp Hội phụ nữ trong huyện đoàn kết, phát huy tiềm năng, sáng tạo thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, không ngừng nâng cao vị thế của phụ nữ; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, xây dựng huyện Lục Nam phát triển toàn diện, bền vững.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ Đại hội đã bầu ra 27 đ/c tham gia BCH Hội LHPN huyện khóa 16, đủ tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và có sự kế thừa. Bầu đoàn đại biểu gồm 23 đồng chí đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ huyện dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Chấp hành khóa 16 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Dương Thị Hòe tái cử chức danh Chủ tịch, 2 đồng chí Giáp Thị Hải và Trần Thị Nguyệt tái cử chức danh phó chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN Lục Nam

 

Chuyên mục tin: