Phụ nữ Bắc Giang phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

Phụ nữ Bắc Giang phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang với sự nỗ nực không ngừng của tập thể cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh đã và đang sôi nổi thi đua thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng  gia đình hạnh phúc" và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã sửa đổi, bổ sung kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2011-2016, với các nội dung, chương trình cụ thể, tập trung; xây dựng và triển khai các Đề án: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở giai đoạn 2012-2016”;  “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"; Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở, giai đoạn 2013-2017”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, triển khai Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá “Tạo sự chuyển biên mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”; xây dựng hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động Hội giai đoạn 2012-2017; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào các chương trình, kế hoạch chỉ đạo phong trào hàng năm. Qua nửa nhiệm kỳ, phong trào phụ nữ toàn tỉnh đã và đang tiến những bước vững chắc hướng đến các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" thu hút 88-89% hội viên phụ nữ đăng ký, 89-90% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào so với số đăng ký; 88-91% hội viên, 84-91% phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tiến tiến”; trên 2 nghìn nữ công nhân viên chức lao động đăng ký và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh cùng với hàng nghìn đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ “làm theo” bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả: sửa đổi, bổ sung Chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Uỷ viên BCH Hội LHPN tỉnh; phát động và triển khai các đợt thi đua ngắn “Tháng 5 làm theo lời Bác”, “Ngày Hội của những tấm lòng nhân ái”, “Chiếc quạt nghĩa tình”, “Tuần lễ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”…  Các mô hình tiết kiệm theo tấm  gương của Bác đã thu được 39,968 tỷ đồng giúp trên 19 nghìn lượt hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 11,383 tỷ đồng, 116.996 kg gạo.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ như Nghị quyết 11-NQ/TW, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, công tác giáo dục truyền thống qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng người phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”  ... tiếp tục được thực hiện tốt bằng các hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú. Hàng năm, có trên 85% hội viên phụ nữ được thụ hưởng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Hội.

Phong trào phụ nữ đọc, tìm hiểu và áp dụng kiến thức từ sách, báo được duy trì và nhân rộng trong các cấp Hội. Đến nay, 100% cơ sở Hội có tủ sách, ngăn sách, thư viện nhỏ của phụ nữ; 230/230 =100% cơ sở Hội, 2.208/2.597= 85% chi hội phụ nữ sử dụng báo và các ấn phẩm báo PNVN tuyên truyền trong sinh hoạt hội viên; 230/230 cơ sở, 2.597/2.597 chi hội sử dụng tài liệu sinh hoạt hội viên hàng quý.

Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia. Các cấp Hội tổ chức rà soát, giúp đỡ các hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch; truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình… Hàng năm 100% hộ gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; trên 71% gia đình hội viên phụ nữ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”; trên 125 nghìn bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn, hướng dẫn kiến thức khoa học thực hành đúng về nuôi dạy con.

Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã  tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên phụ nữ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; hiến đất làm đường giao thông nông thôn; xây dựng và phát triển mô hình “Sản xuất thực phẩm sạch”, “Tiêu dùng sạch”,… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã vận động 6.480 gia đình chuyển đổi 10.278 ha đất để xây dựng cánh đồng sản xuất cây hàng hóa; 1.111 gia đình hiến 56.892m2 đất làm đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi; phối hợp xây dựng 101 mô hình sản xuất kinh doanh, tạo việc làm gắn với sản xuất thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch... có 2.311 thành viên.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức Hội các cấp chủ động khai thác nhiều nguồn vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ được vay ưu đãi. Tính đến 31/5/2014, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tín chấp, nhận uỷ thác với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH 1.708,4 tỷ đồng cho 73.989 hội viên vay; duy trì, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn chương trình, dự án với 2,08 tỷ đồng vốn cho 258 hộ vay; vận động tiết kiệm tại chi, tổ được 144,897 tỷ đồng, giúp 60.155 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với hình thức giúp không hoàn lại hoặc cho vay không lấy lãi, lãi suất thấp trị giá 118,232 tỷ đồng; vận động được trên 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 170 nhà Mái ấm tình thương trị giá 1,839 tỷ đồng, trao 186 xuất học bổng cho 186 học sinh nghèo trị giá 372 triệu đồng. Thực hiện Đề án “Đào đạo nghề cho lao động nông thôn”, Đề ánHỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 – 2015”, Hội đã phối hợp tổ chức dạy nghề cho 17.824 lao động nữ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 57.325 lao động nữ, trong đó 9.996 lao động nữ có việc làm, 2.546 lao động nữ được vay vốn. Thông qua các hoạt động trên, đã có 100% hội viên phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 5.119 hộ phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo; 1.538 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.

 Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, nhu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ kịp thời đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành, thực thi các chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ trương, chính sách, chương trình hành động nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em; tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung các văn bản luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Các cấp Hội tổ chức 258 cuộc giám sát về việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới Qua giám sát và phát hiện sau giám sát, nhiều nội dung đề xuất kiến nghị của các cấp hội đã phát huy hiệu quả mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên, phụ nữ. Một số ý kiến đề xuất của Hội được tiếp thu, thực hiện như: tăng mức phụ cấp cho chi trưởng phụ nữ các thôn bản; cấp giấy khai sinh cho trẻ chưa được khai sinh theo quy định. 

Hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội LHPN tỉnh từng bước được đẩy mạnh; phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên; chủ động tham gia hoạt động hòa giải tại cơ sở. Thời gian qua, Hội đã phối hợp tổ chức 3.839 cuộc tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật có 263.866 cán bộ, hội viên phụ nữ dự; hòa giải thành công 1.721 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm; nhận và tham gia giải quyết 445 đơn thư liên quan đến quyền lợi của phụ nữ.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các cấp Hội đã rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý để chủ động tham mưu với cấp ủy đảng có các giải pháp tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND nhiệm kỳ tới. Hàng năm 230/230 cơ sở kết nạp ít nhất 02 đảng viên nông nghiệp, đường phố; đến nay giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp 1.218 chị.

Điểm nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay là việc các cấp Hội tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức Hội cơ sở, đặc biệt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi/ tổ phụ nữ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Đa dạng hóa các loại hình tập hợp hội viên. Hội LHPN tỉnh xây dựng, triển khai 02 đề án về “Xây dựng quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và những năm tiếp theo”, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, giai đoạn 2012-2016”; tổ chức khảo sát tình hình hội viên, các mô hình thu hút hội viên; xây dựng hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động Hội; xây dựng và ban hành quy định chế độ đi cơ sở đối với cán bộ Hội chuyên trách. Các cấp Hội đã kết nạp 31.572 hội viên, nâng tổng số hội viên tham gia sinh hoạt hiện nay là 333.072 chiếm 83% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương, tăng 4% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 01 hội viên đạt 81,6%; vận động thành lập 11 tổ chức Hội phụ nữ trong doanh nghiệp có 587 hội viên; thành lập Hội phụ nữ trong cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh với 21 hội viên; xây dựng mới và duy trì 9.305 câu lạc bộ, tổ phụ nữ có gần 400 nghìn thành viên tham gia. Hội đã phối hợp tổ chức và cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Hội cho trên 7 nghìn lượt cán bộ Hội LHPN các cấp. Tính đến nay, 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định; 172/230=74,8% chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về chuyên môn và lý luận chính trị. Công tác thu nộp hội phí, xây dựng quỹ Hội được thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ: Tỷ lệ hội viên nộp hội phí đạt 100%; 100% BCH Hội LHPN cơ sở, chi hội, tổ phụ nữ xây dựng quỹ Hội được gần 40 tỷ đồng, trung bình đạt trên 110 nghìn đồng/ hội viên.

Với phương châm phát huy nội lực mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình, Hội đã phối hợp tổ chức 233 cuộc tuyên truyền tư vấn về xuất khẩu lao động có 10.349 hội viên, phụ nữ tham gia; giới thiệu 1.009 chị đi xuất khẩu lao động; khai thác 5 chương trình dự án, như: Tổ chức Từ thiện nhà thờ Mỹ (LDSC) đến thăm và trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; Chương trình đối tác tư pháp (JIFF) triển khai sáng kiến tư pháp “Nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang”; Dự án “Phát triển bền vững dựa vào cộng đồng” tại huyện Lục Nam do cơ quan hợp tác phát triển của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tài trợ; dự án “Hướng tới minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các chương trình phát triển địa phương thông qua các hoạt động kiểm toán xã hội” tại 02 xã Vân Trung, Việt Tiến – Việt Yên do Trung tâm Hỗ trợ các Chương trình Phát triển xã hội (CSDP) hỗ trợ.... Bên cạnh đó, Hội duy trì và quản lý tốt trên 2 tỷ đồng các nguồn vốn từ chương trình, dự án nước ngoài.

Trong gần 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, phong trào phụ nữ tỉnh phát triển khá toàn diện, đi vào chiều sâu; hoạt động có trọng tâm, phù hợp với vùng miền. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra cơ bản đạt và vượt, trong đó 12/16 chỉ tiêu đạt và vượt, 04 chỉ tiêu chưa đạt đang thực hiện đạt trên 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV đề ra; 11/16 chỉ tiêu đạt và vượt, 05/16 chỉ tiêu đang thực hiện theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Hàng năm, phong trào phụ nữ tỉnh được Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là đơn vị xuất sắc và được tặng cờ thi đua; phong trào phụ nữ 10/10 huyện, thành phố, 3 đơn vị đạt xuất sắc, 100% cơ sở Hội xếp loại khá, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào phụ nữ toàn tỉnh vẫn tồn tại những hạn chế như: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên phụ nữ ở một số đơn vị chưa sâu; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục ở một số cơ sở còn hạn chế; hoạt động của một số mô hình, CLB còn hình thức; việc chỉ đạo đăng ký, bình xét, theo dõi số liệu kết quả thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cơ sở Hội, tổng hợp biểu mẫu số liệu, báo cáo ở một số đơn vị, cơ sở còn lúng túng; việc quản lý, theo dõi, tìm giải pháp để thu hút hội viên ở một số đơn vị, cơ sở còn hạn chế, đặc biệt là thu hút nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; một số đơn vị chưa quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nắm và giới thiệu điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; quản lý hội viên chưa chặt chẽ. Đây chính là những điểm yếu mà các cấp Hội toàn tỉnh cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp trong thời gian tới, Hội LHPN toàn tỉnh cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động, sáng tạo trong xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban, ngành đoàn thể, để tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra./.

 

                                                                        Ban TCCB

 

 

Chuyên mục tin: