TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2016-2021

TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ

NHIỆM KỲ 2016-2021

           Đến hết ngày 30/3/2016, Hội  LHPN tỉnh, 10/10 huyện, thành Hội và Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp sở nhiệm kỳ 2016-2021, Kết quả cụ thể  như sau:

* Đại hội điểm của tỉnh tại xã Song Mai - TP Bắc Giang

Đại hội được tổ chức từ ngày 03-04/3/2016 (Phiên trù bị: từ 14 giờ -16 giờ ngày 03/3/2016; phiên chính thức từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút ngày 04/3/2016) có 100 đại biểu chính thức, 110 đại biểu khách mời. Đại hội bầu 21 đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN xã; bầu Đoàn đại biểu đi dự ĐH Đại biểu phụ nữ thành phố Bắc Giang lần thứ XXI gồm 9 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành khóa mới đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất bầu 05 Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (tái cử như dự kiến).

Ngay sau Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về tổ chức ĐH phụ nữ cơ sở đối với 10 huyện/ thành Hội và 02 đơn vị.

* Đại hội điểm của các huyện - thành phố

Ngay sau Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, 9/9 huyện và Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các xã tổ chức Đại hội điểm gồm: Quý Sơn- huyện Lục Ngạn, Quang Tiến- huyện Tân Yên, Nghĩa Hưng- huyện Lạng Giang; Bích Sơn- huyện Việt Yên, Xuân Phú- huyện Yên Dũng, An Thượng- huyện Yện Thế, Hoàng An- huyện Hiệp Hòa, Bảo Đài- huyện Lục Nam; An Lập- huyện Sơn Động và Hội phụ nữ Khối trực thuộc- Công an tỉnh. Đại hội của 10/10 cơ sở điểm với tổng số 1.076 đại biểu chính thức, 801 đại biểu mời, 100% đại biểu đều đủ tư cách tham dự. Trong đó, 9/10 cơ sở tổ chức Đại hội trong thời gian 02 buổi, riêng xã An Thượng- Yên Thế tổ chức trong thời gian một buổi sáng. Đại hội cơ sở điểm đều chọn hình thức bầu cử là biểu quyết một lần cả danh sách; 100% danh sách bầu cử Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch đều trùng danh sách nhân sự do Ban chấp hành khoá triệu tập chuẩn bị và Đoàn Chủ tịch đề cử. 10/10 Đại hội đã bầu 144 Uỷ viên Ban chấp hành. Tại Hội nghị Ban chấp hành phiên thứ nhất, 10 cơ sở đã bầu 36 uỷ viên Ban Thường vụ, 10 Chủ tịch, 10 Phó Chủ tịch như dự kiến.

Nhìn chung, Công tác tổ chức các đại hội điểm được tổ chức chu đáo, trang trọng, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam, thể hiện sự tập trung trí tuệ của Ban chấp hành Hội khóa cũ cũng như sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên. Báo cáo chính trị ngắn gọn, phản ánh rõ nét kết quả thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; nhiều đơn vị có số liệu cụ thể và được minh chứng bằng các hình ảnh sinh động, so sánh với chỉ tiêu Nghị quyết để đánh giá mức độ hoàn thành; trong từng nhiệm vụ có các điển hình, mô hình tiêu biểu để nêu gương và giới thiệu nhân rộng; đặc biệt, các văn kiện đã nêu cụ thể những hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm. Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021 phù hợp với điều kiện của địa phương, theo đó, trong nhiệm kỳ tới Hội sẽ triển khai thực hiện Phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và hai Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”, 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định”, “ Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Các báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả mà tập thể Ban chấp hành đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Các ý kiến tham luận tại Đại hội sôi nổi, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực. Đại hội cấp cơ sở đã nắm chắc tình hình và chuẩn bị kỹ các phương án cho Đại hội. Việc lấy ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả. Tại các cơ sở - nơi tổ chức Đại hội đều có băng zôn, khẩu hiệu, cờ, biểu ngữ cổ động cho Đại hội. Công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đảm bảo chu đáo, an ninh trật tự được giữ vững. Kinh phí tổ chức Đại hội điểm được hỗ trợ từ 19-45 triệu đồng/Đại hội. ..

          Sau đại hội điểm, các huyện/ thành Hội và đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảm bảo kế hoạch đề ra./.

                                                                                                                         Văn phòng Hội LHPN tỉnh

Chuyên mục tin: