Tổng duyệt chương trình Đại hội phụ nữ điểm xã Song Mai- TP Bắc Giang

HỘI LHPN TỈNH TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ

TẠI XÃ SONG MAI - THÀNH PHỐ BẮC GIANG

 

          Chiều ngày 25/02/2016, Tổ chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ cơ sở do đồng chí Nguyễn Thị Liên - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Tổ trưởng có buổi làm việc tại xã Song Mai - đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 để tổng duyệt chương trình Đại hội.

          Tính đến chiều 25/02/2016, các điều kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Song Mai đã cơ bản được hoàn tất: công tác nhân sự, nội dung, tuyên truyền, hậu cần đều đư ợc lên kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể. Kịch bản điều hành Đại hội được thử nghiệm thành công, các vị trí điều hành đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

          Thay mặt tổ chỉ đạo điểm, đồng chí Nguyễn Thị Liên yêu cầu Hội LHPN xã tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện một số nội dung, chi tiết cụ thể như thống nhất phân công nhiệm vụ các ủy viên Đoàn chủ tịch, rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản phục vụ Đại hội, xếp thứ tự nội dung vấn đề ưu tiên thảo luận tại Đại hội, vấn đề ứng cử, đề cừ trong bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới...

          Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu phụ nữ xã Song Mai sẽ diễn ra trong một ngày, từ 13h00 ngày 03/3 đến 12h ngày 04/3/2016. Kết quả của Đại hội sẽ là căn cứ thực tiễn để Hội HPN tỉnh rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

                                                Tuyết Trinh

Chuyên mục tin: