Hội LHPN tỉnh bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật về chăn nuôi gà thả vườn

Hội LHPN tỉnh bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật về chăn nuôi gà thả vườn


   Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả và phát triển mở rộng mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Quế Sơn, ngày 28/8/2019, tại xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật về chăn nuôi gà thả vườn cho hội viên phụ nữ xã Quế Sơn.

   Lớp tập huấn được tổ chức trong 01 ngày với sự tham gia của 50 học viên là thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Quế Sơn và hội viên phụ nữ đang chăn nuôi gà trên địa bàn xã. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được đồng chí giảng viên đến từ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Sơn Động trao đổi, hướng dẫn các kiến thức liên quan đến kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gà.

    Mô hình THT chăn nuôi gà thả vườn Quế Sơn thuộc xã Quế Sơn, huyện Sơn Động được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2018 có 15 thành viên tham gia, trong đó 70% thành viên là hộ nghèo và cận nghèo. Sau 1 năm hoạt động, bước đầu mô hình đã mang lại những hiệu quả thiết thực, quy mô đàn gà nhiều hộ gia đình tăng từ 500 con lên 1000 con/lứa, cho thu nhập bình quân từ 15-45 triệu đồng/hộ/lứa gà, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ hiệu quả mô hình, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo phát triển nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Ban Hỗ trợ PNPTKT - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang