TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý Hợp tác xã tại tỉnh Bắc Giang năm 2018

TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý Hợp tác xã tại tỉnh Bắc Giang năm 2018

Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển các mô hình kinh tế tập thể do Hội hỗ trợ thành lập, từ ngày 18-21/4/2018 TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý Hợp tác xã tại tỉnh Bắc Giang năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có 42 học viên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán Hợp tác xã; tổ trưởng, tổ phó các tổ hợp tác/ tổ liên kết do phụ nữ làm chủ thuộc địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trao đổi, chia sẻ kiến thức về vai trò, lợi ích của kinh tế tập thể; phương pháp, kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh của HTX/ THT/ tổ liên kết …; bên cạnh đó, các học viên còn được tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể tại HTX sản xuất kinh doanh nông sản sạch Đa Mai, TP Bắc Giang.

(Các học viên đi thăm cơ sở sản xuất bún là thành viên của hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản sạch Đa Mai- thành phố Bắc giang)

Đây là những kiến thức, kỹ năng rất bổ ích, giúp các học viên có thể áp dụng để xây dựng kế hoạch hoạt động, lập phương án sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ trong thời gian tới.

                               Ban HTPNPTK-  Hội LHPN tỉnhBắcGiang