Giới thiệu

Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1927 - 2010 -

Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1927 - 2010

Lịch sử ngày 8/3 và ngày 20/10 -

Lịch sử ngày 8/3 và ngày 20/10

Sự ra đời của Hội LHPN Việt Nam -

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu

Hệ thống tổ chức Hội: Hội LHPN 10 huyện thành phố và 3 đơn vị -

Với chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho BCH, BTV Hội LHPN cấp huyện về công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cấp xã triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của BCH, BTV Hội LHPN tỉnh, huyện và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương; Quản lý cơ sở vật...

Hệ thống tổ chức của cơ quan Hội LHPN tỉnh Bắc Giang -

Với 5 ban chuyên môn, 1 văn phòng và 2 Trung tâm, với chức năng nhiệm vụ tham mưu cho ban thường vụ Hội LHPN tỉnh lãnh đạo chỉ đạo điều hành phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội...

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Hội LHPN tỉnh -

Cơ quan Hội LHPN tỉnh là cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ chính trị do...

Hội LHPN thành phố Bắc Giang: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc -

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa TW Hội LHPN Việt Nam với Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các TNXH”, Hội LHPN thành phố đã tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ hội viên ký cam kết thực hiện đạt tỷ lệ 87%.

Hội LHPN huyện Yên Dũng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực -

Hưởng ứng cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động. Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Dũng đã có nhiều việc làm sáng tạo, gắn việc thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia...

Hội LHPN huyện Tân Yên: Đẩy mạnh các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ -

Tân Yên là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có diện tích đất tự nhiên 203,8 km2, với 41.524 hộ và 171.072 nhân khẩu. Toàn huyện hiện có 24 cơ sở Hội, 378 chi hội thu hút 31.845 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, đạt tỷ lệ tập hợp hội viên 75,8%.

Hội LHPN huyện Việt Yên: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên phụ nữ - Nhóm “Tự lực” -

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho phụ nữ nhất là nhóm phụ nữ yếu thế, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên đã tổ chức nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực.

Hội LHPN huyện Lục Nam: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giúp phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng -

tiết mục tham gia liên hoan các mô hình truyền thông về phòng chống bệnh Lao tại Hà Nội

Lục Nam có tỷ lệ hộ nghèo khá cao, xác định rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội là chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, BCH Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nghèo về vốn và kiến thức sản xuất, kinh doanh.

Hội LHPN huyện Lục Ngạn: Thành lập nhiều mô hình giúp phụ nữ XĐGN, phát triển kinh tế -

Lục Ngạn là một huyện miền núi, địa bàn rộng gồm 30 xã, thị trấn với hơn 33.921 hội viên phụ nữ các dân tộc cùng chung sống. Tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó phụ nữ nghèo chiếm phần lớn. Từ thực trạng trên, trong những năm qua, Hội LHPN huyện Lục Ngạn đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế,...

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa: Khai thác, quản lý nâng cao chất lượng các nguồn vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. -

Để giúp hội viên, phụ nữ nghèo có vốn sản xuất kinh doanh, Hội phụ nữ huyện Hiệp Hòa đã chủ động phối hợp với 2 Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác vay vốn là 151,073 tỷ đồng; thành lập 312 tổ phụ nữ tiết kiệm vay vốn cho 10.106 hộ vay, chiếm tỷ lệ 57% tổng dư nợ toàn huyện. Tín chấp với Ngân...

Hội LHPN Huyện Lạng Giang: Hiệu quả từ phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” -

Hội LHPN huyện Lạng Giang hiện có 23 cơ sở hội, với trên 35.000 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, trong những năm qua, Hội LHPN huyện đã triển khai...

Hội LHPN Huyện Yên Thế: Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh -

Yên Thế là một huyện miền núi cao của tỉnh Bắc Giang, gồm 21 xã, thị trấn, diện tích đất tự nhiên trên 30.000 ha, dân số trên 96.000 người, gồm 8 dân tộc anh em cùng chung sống (trong đó phụ nữ chiếm 51,5%, số phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội chiếm tỷ lệ 80%).

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh -

Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban nữ công LĐLĐ tỉnh -

Phong trào thi đua yêu nước của nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang

Hội phụ nữ công an tỉnh -

Ban công tác phụ nữ công an tỉnh

Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang tích cực học tập, năng động, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội LHPN huyện Sơn Động: Dạy nghề và tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ nông nghiệp -

Sơn Động là một huyện nghèo của tỉnh Bắc Giang với dân số 71.923 người trong đó số dân là nữ 35.601; tỷ lệ lao động nữ chiếm trên 79% lao động nông thôn, lao động sống chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.

Trung tâm tư vấn pháp luật -

Trung tâm tư vấn pháp luật- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang. Trụ sở làm việc: Đặt tại trụ sở Hội LHPN tỉnh- số 72, Đường Hùng Vương - thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang. SĐT: 02403825.488

Pages

 
Subscribe to Giới thiệu