Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Bắc Giang

          Ngày 6/11/1996 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã ra Nghị quyết chia tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Giang bước vào hoạt động theo đơn vị tỉnh mới gồm 9 huyện và 1 thị xã Bắc Giang. Ngày 9/8/1997, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi đã có Quyết định số 68/UBQĐ công nhận tỉnh Bắc Giang là tỉnh miền núi. Toàn tỉnh có 7/10 huyện, thị là huyện miền núi, huyện Sơn Động là huyện vùng cao.

         Tỉnh hội phụ nữ Bắc Giang được tái lập và chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 1/1/1997, gồm 9 Huyện hội và 1 Thị hội, đó là: Hội Phụ nữ huyện Sơn Động, Hội Phụ nữ huyện Lục Ngạn, Hội Phụ nữ huyện Lục Nam, Hội Phụ nữ huyện Yên Thế, Hội Phụ nữ huyện Tân Yên, Hội Phụ nữ huyện Hiệp Hoà, Hội Phụ nữ huyện Việt Yên, Hội Phụ nữ huyện Lạng Giang, Hội Phụ nữ huyện Yên Dũng và Hội Phụ nữ thị xã Bắc Giang, gồm có 220 cơ sở hội phụ nữ xã, phường, thị trấn; 3.520 tổ phụ nữ, 248.017 hội viên chiếm tỷ lệ 57,8% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

          Ngay sau khi tái lập tỉnh, Tỉnh hội phụ nữ Bắc Giang chỉ đạo các cấp Hội sắp xếp, kiện toàn tổ chức để đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khi chia tách tỉnh, cán bộ của cơ quan Tỉnh hội có 9 đồng chí, đến tháng 2/1997 có 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tâm được chỉ định làm Chủ tịch, đồng chí Dương Thị Lợi được chỉ định làm Phó Chủ tịch lâm thời Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang. Số uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh hội lâm thời có 7 đồng chí, Uỷ viên Ban Chấp hành lâm thời có 21 đồng chí.

        Từ ngày 5-7/11/1997, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã diễn ra. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ tới “Phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, tranh thủ thời cơ và thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trước mắt là công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn…”.

        Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trong hai ngày 21-22/3/1997, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ IV(1) được tổ chức tại Hội trường Nhà khách Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đại hội đã đề ra mục tiêu: Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy tiềm năng sáng tạo, phẩm chất tốt đẹp nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao kiến thức mọi mặt của phụ nữ, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.  Xây dựng người phụ nữ có sức khoẻ, có kiến thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, biết quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng,có lòng nhân hậu, thuỷ chung, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh để phát huy đầy đủ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 21 đồng chí. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ khoá mới đã họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, đồng chí Dương Thị Lợi được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Bắc và Hoàng Thị Nguyễn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đại hội bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc.

Chuyên mục tin: