Hội thảo chia sẻ kỹ năng phát hiện, phòng, chống và hỗ trợ nận nhân bị bạo lực trên cơ sở giới

HỘI LHPN TỈNH BẮC GIANG

Hội thảo chia sẻ kỹ năng phát hiện, phòng, chống và hỗ trợ nận nhân bị bạo lực trên cơ sở giới

––––––––––––––

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kỹ năng phát hiện, phòng, chống và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới

    Nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2017 (từ 15/11/2017 - 15/12/2017). Ngày 21/11/2017, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và phát triển - TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kỹ năng phát hiện, phòng chống và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới và tăng cường kết nối giao chuyển nạn nhân giữa Trung tâm với các ban, ngành tại tỉnh Bắc Giang.

    Về dự Hội thảo gồm có các đại biểu Trung tâm Phụ nữ và phát triển - TW Hội LHPN Việt Nam, các đại biểu đại diện các sở, ngành liên quan cấp tỉnh như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố, các phòng Lao động Thương binh và xã hội, Phòng Văn hóa Thông tin và Công an thành phố Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển TW Hội LHPN Việt Nam trực tiếp chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin thông qua các chủ đề: vòn tròn bạo lực gia đình, vòng tròn quyền lực và kiểm soát, quan niệm sai lầm về bạo lực gia đình, các thủ đoạn mua bán và các biện pháp phòng chống mua bán người, phát hiện, giải cứu, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị mua bán, một số nguyên tắc và dịch vụ cơ bản hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới...

    Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã cùng thống nhất một số giải pháp tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan với Hội LHPN tỉnh, Trung tâm Phụ nữ và phát triển – Hội LHPN Việt Nam trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới./.

Minh Châu

Hội LHPN tỉnh

 

Chuyên mục tin: