Huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác cán bộ nữ trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị tọa đàm

công tác cán bộ nữ trong giai đoạn cách mạng

hiện nay

 

Ngày 6/3/2020, Hội liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác cán bộ nữ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Mi Ca, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Quang Ngạn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, trưởng các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, Thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị tọa đàm

Trong những năm qua, công tác phụ nữ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tăng so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy 1/11 chiếm 9,1%, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện 8/41, đạt tỷ lệ 19,5% (tăng so với nhiệm kỳ trước là 15%), cấp cơ sở đạt 12,6% (so nhiệm kỳ trước tăng 0,4%); Tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021 là 112/575 đại biểu, chiếm 14,5%, trong đó cấp tỉnh 1/4 đại biểu (chiếm 25%), cấp huyện 7/37 đại biểu (chiếm 18,9%), cấp xã 104/534 đại biểu (chiếm 19,5%); Tỷ lệ nữ là lãnh đạo trưởng phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 19/164 (chiếm 11,6%), cấp xã có 36/163 lãnh đạo là nữ (chiếm 22,1%); cán bộ Hội tham gia cấp ủy là 18/23, chiếm tỷ lệ 78,2%.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tình hình kết quả và giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ nữ; giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mi Ca, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với công tác cán bộ nữ; coi công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của các cấp uỷ đảng, các ngành, đoàn thể; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng và chủ động giữa các thế hệ cán bộ nữ; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các xã, Thị trấn tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ; Hội LHPN các cấp tham mưu cho Cấp ủy, UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác dự nguồn và sử dụng nguồn cán bộ nữ của những năm tiếp theo và thực hiện tốt công tác cán bộ trong giai đoạn 2020-2025./.

 

Hội LHPN huyện Sơn Động

Chuyên mục tin: