Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tham gia xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tham gia xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới
 

5 năm qua, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tham gia xây dựng, giám sát luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và bình đẳng giới đạt được những chuyển biến tích cực.
 

Các cấp Hội đã tham gia góp ý kiến bằng văn bản xây dựng 154 văn bản quy phạm pháp luật. TW Hội tích cực tham gia soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới, tham gia ý kiến phản biện đối với 86 dự thảo bộ luật, luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư và nhiều văn bản pháp quy khác. Tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, một số ý kiến đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và cụ thể hóa thành chủ trương, chính sách. Hội đã bước đầu thực hiện phản biện xã hội từ góc độ giới đối với nhiều dự thảo luật; chủ động lựa chọn và tổ chức giám sát việc thực hiện một số chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và chính sách an sinh xã hội, tổ chức nhiều đợt giám sát chuyên đề, qua đó phát hiện 6.221 vụ vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết được 5.557 vụ; phối hợp với các cơ quan tham gia nhiều hoạt động giám sát khác. Hàng năm TW Hội đều cử đại diên tham gia hoạt động giám sát do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức về tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ, được các cấp Hội tích cực thực hiện. Phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ; cử cán bộ Hội tham gia các tổ hòa giải, góp phần hòa giải thành công nhiều vụ việc; phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết nhiều vụ khiếu kiện đông người, có tính chất phức tạp; tiếp nhận 103.748 đơn thư, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 53.114 đơn. Xây dựng 17 trung tâm hỗ trợ kết hôn, 4 trung tâm hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, buôn bán, xâm hại, tư vấn pháp luật cho hàng nghìn lượt phụ nữ...

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu và tham gia xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, các cấp Hội tập trung tham mưu đề xuất chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ; các chính sách hỗ trợ người mẹ, hỗ trợ xây dựng gia đình; phát triển nhà, nhóm trẻ dựa vào cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ lao động nữ khu vực nông thôn, khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tích cực tham gia ý kiến, phản biện xã hội có chất lượng vào quá trình soạn thảo và thực hiện chính sách, luật pháp liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới…; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại diện Hội trong cấp ủy, cơ quan dân cử các cấp, hội đồng, ban chỉ đạo…

Tổ chức giám sát và tham gia kiểm tra, giám sát theo quy định việc ban hành, thực hiện các chính sách, luật pháp liên quan đến phụ nữ để kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp. Phát triển các mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ phù hợp với đối tượng và khả năng của từng cấp Hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp Hội LHPN Việt Nam cùng chung sức phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; xứng đáng là cầu nối giữa phụ nữ với Đảng, Nhà nước, phát huy vài đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, góp phần đưa Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào cuộc sống.

     BTG (Sưu tầm)

 

Chuyên mục tin: