HỘI LHPN HUYỆN YÊN THẾ TỔ CHỨC RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

HỘI LHPN HUYỆN YÊN THẾ TỔ CHỨC RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom xử lý triệt để rác thải ra môi trường và Công văn số 1232/HPN-TG-LPCS, ngày 16/3/2021 của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về tiếp tục tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường thế giới, sáng ngày 21/3/2021, trên 19.000 cán bội hội viên phụ nữ huyện Yên Thế đã phối hợp với các tổ chưc chính trị xã hội đồng loạt ra quân thu gom trên 358m3 rác thải.

Đợt ra quân đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường cũng như phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phấn đấu xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp./.

Hội LHPN huyện Yên Thế

 

Chuyên mục tin: