Hội LHPN huyện Lục Nam: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Hội LHPN huyện Lục Nam: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị

số 05 – CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Hội LHPN huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiểu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW)

 

Ngày 09/4/2021, Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với sơ kết hoạt động Hội quý I/2021

Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện Lục Nam đã tập trung chỉ đạo Hội phụ nữ xã, thị trấn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Các cấp Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình “làm theo” Bác như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”,… đã tiết kiệm được 11,934 tỷ đồng, 9,9 cây vàng trích giúp 1.145 chị vay, trên 2000kg gạo giúp phụ nữ nghèo…

Ghi nhận những kết quả đó, Hội LHPN huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiểu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

HỘI LHPN HUYỆN LỤC NAM