Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ"

Hội thảo "Giải pháp nâng cao

chất lượng hoạt động các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ"

          Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở giai đoạn 2013 -2017", nhằm đánh giá thực trạng của các mô hình tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tìm kiếm các giải pháp vận động, tập hợp hội viên phụ nữ trong giai đoạn mới, sáng ngày 30/9/2014, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ". Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN 10 huyện, thành phố, các đơn vị, 20 chị đại diện chủ tịch Hội LHPN phụ nữ cơ sở, 20 chị đại diện chủ nhiệm các câu lạc bộ, tổ phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

          Hội thảo đã lắng nghe 15 ý kiến chia sẻ những sáng kiến trong quá trình triển khai, xây dựng, nhân rộng các mô hình, những kinh nghiệm vận động, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt trên địa bàn. Những nội dung được đại biểu quan tâm trao đổi nhiều nhất là tên gọi, quy mô tổ chức, phạm vi hoạt động, nội dung sinh hoạt, kinh nghiệm duy trì và phát triển các mô hình thu hút hội viên. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn trong công tác xây dựng, quản lý, các mô hình tập hợp, thu hút hội viên qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ trong thời gian tới.

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 9.305 mô hình câu lạc bộ, tổ phụ nữ chuyên đề với 116 tên gọi khác nhau thu hút 385.992 lượt hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. ở 10/10 huyện thành phố và 3 đơn vị. Phạm vi hoạt động của mô hình tập trung chủ yếu ở cấp cơ sở (9.303 câu lạc bộ, tổ, nhóm chiếm 99,98%), cấp huyện chỉ có 02 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ (thành phố Bắc Giang, huyện Lục Nam, chiếm 0,02%) trong đó phổ biến nhất là câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ, tổ phụ nữ 5 không, 3 sạch; câu lạc bộ, tổ phụ nữ vệ sinh môi trường; tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; mô hình dịch vụ gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Hầu hết các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ chuyên đề đều xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động tương đối chặt chẽ, rõ ràng; nội dung - hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ chuyên đề, các thành viên được phát huy sở thích, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tổ chức cuộc sống gia đình; được hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống. Tuy vậy, các loại hình tập hợp thu hút hội viên trên địa bàn tỉnh còn dàn trải, hoạt động của một số mô hình còn mang tính hình thức, không có quyết định thành lập, không có quy chế, kế hoạch hoạt động; nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chưa phong phú; công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong xây dựng mô hình điểm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả ở cấp huyện và cơ sở còn hạn chế; kỹ năng tuyên truyền, vận động của thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tổ trưởng, nhóm trưởng còn hạn chế.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Lệ - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu những giải pháp, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để hoàn thiện văn bản chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh trong việc định hướng xây dựng mô hình thu hút, tập hợp hội viên trên địa bàn tỉnh đến hết nhiệm kỳ 2011-2016 và những năm tiếp theo. Trước mắt, đồng chí Đỗ Thị Lệ đề nghị các cấp Hội toàn tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương có định hướng, hướng dẫn cụ thể các chi hội xây dựng, duy trì, phát triển và tổ chức hoạt động đối với các loại hình tập hợp hội viên tại đơn vị mình; cải tiến hệ thống sổ sách theo dõi; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho các tổ trưởng, tổ phó và ban chủ nhiệm câu lạc bộ; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ tổ, câu lạc bộ; tổ chức biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng những câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ hoạt động có hiệu quả qua đó phát huy tốt vai trò của các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội tại địa phương góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

                                                  Tuyết Trinh

                                      Hội LHPN tỉnh Bắc Giang