Phụ nữ Yên Thế xây dựng và phát huy có hiệu quả Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch

Phụ nữ Yên Thế xây dựng và phát huy có hiệu quả

Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch

–––––––––––––––––

          Cùng với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN huyện Yên Thế triển khai xây dựng mô hình "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" nhằm huy động mọi nguồn lực sẵn có tại địa phương hỗ trợ phụ nữ phát triển chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ liên kết để tiêu thụ sản phẩm. Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện trong việc cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá “Tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững” theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV.

          (Mô hình tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi gà sạch tại xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế)

Mội trong những mô hình thí điểm "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" đầu tiên được triển khai tại thôn Chùa xã Phồn Xương từ tháng 6/2012 với sự tham gia của 10 hộ gia đình. Phát huy thế mạnh nghề chăn nuôi tại địa phương, mỗi hộ gia đình tham gia tổ liên kết luôn duy trì đàn lợn từ 50 - 70 con lợn thịt/ lứa (3 lứa/năm) kết hợp nuôi thêm bò từ 2-5 con. Quy trình chăn nuôi của các thành viên trong tổ đều thực hiện đúng theo tiêu chuẩn VietGap nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm sạch. 100% số bò, lợn được tiêm phòng đúng thời điểm, thức ăn chăn nuôi được sử dụng đúng quy định đảm bảo không có tồn dư hóa chất trước khi bò, lợn vào các lò giết mổ. Để tương trợ giúp đỡ nhau về giống, vốn, mở rộng đàn gia súc, các hộ đã vận động và thành lập 01 tổ tiết kiệm với sự tham gia của 10/10 hộ gia đình trong tổ với mức tiết kiệm 01 chỉ vàng/tháng cho 01 thành viên vay. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ còn thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ nhau về kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Qua sinh hoạt tổ, thu nhập của các hộ thành viên tương đối ổn định, trung bình các hộ thu lãi được từ 300-700 nghìn đồng/con lợn,   1-1,5 triệu đồng/con bò (trung bình mỗi hộ thu lãi 50-70 triệu đồng/năm).

          Để hoạt động của "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" đi vào chiều sâu, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN xã thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động của tổ, phối hợp với cán bộ khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các thành viên trong tổ đồng thời tín chấp cho các thành viên vay 100 triệu đồng từ vốn vay Quốc gia giải quyết việc làm để phát triển chăn nuôi. Hoạt động của "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" là mô hình hiệu quả trong việc liên kết sản xuất, kinh doanh có giá trị bền vững từ khâu chăn nuôi đến khâu tiêu thụ, góp phần từng bước hạn chế việc chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ, ẩn chứa nhiều rủi ro của các hộ gia đình chăn nuôi cá thể.

          Từ kết quả hoạt động của "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" tại thôn Chùa, Hội LHPN huyện Yên Thế tiếp tục nhân rộng mô hình này tại xã Phồn Xương và trên địa bàn toàn huyện. Hiện tại, toàn huyện đã thành lập và duy trì có hiệu quả 22 "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" tại 21/21 xã, thị trấn với 470 người tham gia.

          Mô hình "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" là loại hình mô hình mới được triển khai thực hiện. Vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm, nhưng đến nay, mô hình này đã được Hội LHPN huyện Yên Thế triển khai tương đối thành công. Tuy vậy, để các mô hình "Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản phẩm nông nghiệp sạch" trên địa bàn huyện duy trì tốt hoạt động đòi hỏi trong thời gian tới Hội LHPN huyện Yên Thế cần tiếp tục quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, khai thác các nguồn hỗ trợ để các mô hình trên phát triển bền vững, tích cực hỗ trợ phụ nữ tại địa phương phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

                                                Tuyết Trinh