Kết quả thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn năm 2014

Kết quả thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương

giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn năm 2014

 

  ( Đ/c Đỗ Thị Lệ - UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam, CT Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo tại xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế)

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựngMái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do Trung ương Hội LHNP Việt Nam phát động, năm 2014, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo đến 10/10 huyện, thành Hội và 3 đơn vị vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng Cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đồng thời huy động gia đình, dòng họ, cộng đồng hỗ trợ.

Qua rà soát năm 2014, toàn tỉnh hiện có 723 gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm dột nát. Các cấp Hội vận động từ cán bộ, hội viên phụ nữ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, gia đình, dòng họ hỗ trợ xây dựng được 61 nhà mái ấm tình thương giúp 61 gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng, trong đó: Hội LHPN tỉnh vận động doanh nghiệp, ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh và cán bộ cơ quan ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 03 nhà mái ấm tình thương giúp 03 phụ nữ nghèo với tổng giá trị hỗ trợ 54 triệu đồng; hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở vận động hỗ trợ xây dựng 58 mái ấm tình thương giúp 58 gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1.280,5 triệu đồng (có 12 trường hợp là phụ nữ dân tộc, tôn giáo), mức hỗ trợ 20-30 triệu đồng/nhà.  

Bên cạnh số tiền hỗ trợ xây dựng 61 nhà mái ấm tình thương giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được trích từ Quỹ “Mái ấm tình thương” năm 2014, các cấp Hội phụ nữ còn tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong cộng đồng, gia đình, anh em, dòng tộc cùng tham gia hỗ trợ thêm tiền và ngày công lao động với tổng trị giá 3.986,860 triệu đồng. Điển hình: Hội LHPN huyện Tân Yên vận động từ các nguồn hỗ trợ xây dựng được 12 nhà giúp 12 gia đình phụ nữ nghèo trị giá 240 triệu đồng; Hội LHPN huyện Yên Thế và thành phố Bắc Giang vận động từ các nguồn hỗ trợ, mỗi đơn vị hỗ trợ xây dựng 8 nhà giúp 8 gia đình phụ nữ nghèo với tổng trị giá 370,5 triệu đồng. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 7 huyện: Tân Yên, TP Bắc Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa thực hiện tốt cuộc vận động.

 

Ban GĐXH