Nội dung 8 tiêu chí Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (Sửa đổi bổ sung năm 2014)

 

I. TIÊU CHÍ: 5 KHÔNG

          1. Gia đình không đói nghèo: Có mức sống trung bình trở lên. Gia đình tuy có mức sống dưới trung bình nhưng có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên, cần cù lao động, chi tiêu tiết kiệm, phát triển kinh tế bền vững (Hộ nghèo: phấn đấu lên thoát nghèo; Hộ cận nghèo: phấn đấu vươn lên có mức sống trung bình: Hộ thu nhập trung bình: phấn đấu vươn lên khá giả và làm giàu chính đáng; Hộ giàu: giúp các hộ nghèo phát triển SX, vươn lên thoát nghèo).

          2. Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội: Các thành viên trong gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng đồng; không có thành viên mắc tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc, lô đề, nghiện rượu,…). Những gia đình từng có người vi phạm, nhưng đã được giúp đỡ, sửa chữa và hiện không còn vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

          3. Gia đình không có bạo lực gia đình: Mọi thành viên yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. Không có hành vi bạo lực về thể chất (hành hạ, ngược đãi, đánh đập,…), về tinh thần (chửi bới, lăng mạ, cô lập, xua đuổi, gây áp lực về tâm lý…), về kinh tế (chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản…) hoặc bạo lực tình dục (cưỡng ép quan hệ tình dục…) với người thân của mình.

          4. Gia đình không sinh con thứ 3 trở lên: Gia đình không sinh con thứ ba trở lên là gia đình chỉ sinh một hoặc hai con (trừ 07 đối tượng theo quy định của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về Quy định chi tiết việc thi hành hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số). Gia đình đã có con thứ ba trở lên cam kết không sinh thêm con và áp dụng biện pháp tránh thai an toàn.

          5. Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học: Là gia đình trong đó trẻ em được chăm sóc đầy đủ, đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ; không thiếu các chất dinh dưỡng; đạt chuẩn cận nặng và chiều cao theo lứa tuổi; là gia đình mà cha mẹ, người lớn luôn quan tâm đến việc học tập của con/cháu, tạo điều kiện để trẻ được đi học đúng độ tuổi; không để trẻ bỏ học giữa chừng.

          II. TIÊU CHÍ: 3 SẠCH

          1. Sạch nhà: Nhà cửa luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, có nước máy hoặc giếng nước để sử dụng, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, không nhốt gia súc quá gần nơi ở của gia đình.

          2. Sạch bếp: Nơi đun nấu, nồi xoong, bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng thức ăn luôn sạch sẽ, hợp vệ sinh; có chạn, tủ bếp để cất giữ thức ăn; sử dụng thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng và an toàn.

          3. Sạch ngõ: Sạch ngõ là khu vực xung quanh nhà không có rác, nước thải.