Phụ nữ Yên Dũng chung sức xây dựng nông thôn mới

PHỤ NỮ YÊN DŨNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phong trào xây dựng nông thôn mới đang được các cấp Hội phụ nữ triển khai thực hiện lồng ghép với phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ.

 Là huyện điểm của tỉnh trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Dũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực, lựa chọn 6/19 xã (Lão Hộ, Tư Mại, Đức Giang, Cảnh Thụy, Tiến Dũng, Xuân Phú) làm điểm xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội LHPN huyện Yên Dũng đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện đã rà soát, lựa chọn và hướng dẫn các cơ sở Hội tập trung thực hiện tốt 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh….

Năm 2014, các cơ sở Hội đã vận động 1.840 hội viên có kinh tế khá giúp 1.189 hội viên có kinh tế khó khăn vay tiền, vàng, vật tư nông nghiệp, cây con giống... không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình, trị giá 3,138 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ không hoàn lại cho 1711 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ… trị giá 476,6 trđ; 100% hội viên nông nghiệp, đô thị tham gia 954 mô hình tiết kiệm được 4,425 tỷ đồng giúp không hoàn lại, cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp cho 2.356 người. Vận động hội viên phụ nữ tham gia “Hũ gạo tiết kiệm” được 10,3 tấn gạo hỗ trợ 326 hội viên phụ nữ khó khăn lúc giáp hạt; xây dựng 6 nhà Mái ấm tình thương tặng 6 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật trị giá 649 trđ. Nhận ủy thác 147,899 tỷ đồng vốn NHCSXH cho 6.362 hộ gia đình hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình. Cuối năm 2014, 100% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, trong đó 23% hộ phụ nữ nghèo làm chủ được Hội giúp thoát nghèo, 16% hộ phụ nữ nghèo làm chủ được Hội giúp thoát nghèo bền vững; 79% hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt các tiêu chí của Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tham gia “Ngày môi trường xanh” (ngày mùng 5 hàng tháng), tổ chức 1.309 buổi, có 72.612 lượt hội viên phụ nữ tham gia quét dọn đường làng, khơi thông cống rãnh, mương máng, thu gom rác thải…; 104 mô hình tổ, CLB VSMT, CLB 5 không, 3 sạch, chi hội phụ nữ đảm nhận công tác quét dọn VSMT tại thôn, xóm hàng tuần, hàng tháng để nhận thù lao xây dựng quỹ hoạt động và hỗ trợ các thành viên trong mô hình được 1,560 tỷ đồng; đóng góp trên 16 tỷ đồng, 4.374 ngày công lao động và hiến 35.181 m2 đất để làm nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương…

Các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Dũng còn luôn quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế… Đến nay, toàn huyện có trên 10.000 lượt hộ gia đình hội viên, phụ nữ tham gia 51 mô hình cánh đồng mẫu, mô hình phát triển sản xuất, mô hình điểm về các giống lúa lai, lúa chất lượng, cây rau màu... với diện tích gần 1.000 ha; 16 mô hình phát triển kinh tế với 329 người tham gia… Nổi bật như: Hội LHPN xã Đức Giang đã tuyên truyền, vận động 247 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn vụ mùa tại thôn Tiên La, với diện tích 50,4 ha, cấy giống lúa BC 15; mô hình đã được BCĐ cánh đồng mẫu tỉnh Bắc Giang nghiệm thu và đánh giá là mô hình cánh đồng mẫu đẹp nhất tỉnh, năng suất đạt 250 kg/sào. Mô hình tổ phụ nữ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tại xã Nội Hoàng cho thu nhập 4-4,5trđ/người/tháng.

Có thể khẳng định rằng, những kết quả mà các cấp Hội Phụ nữ huyện Yên Dũng đạt được đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, được Đảng ủy, UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao. Đến nay, 3/6 xã điểm xây dựng nông thôn mới (Cảnh Thụy, Lão  Hộ, Tiến Dũng) đã về đích, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã hoàn thành 14-16 tiêu chí; 03 xã hoàn thành 10-11 tiêu chí; 9 xã hoàn thành 7-9 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn của huyện đang dần thay da đổi thịt; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao; nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mối đoàn kết giữa Đảng với dân ngày càng được củng cố vững chắc.

 Phong trào xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp Hội phụ nữ. Với sức mạnh và tinh thần quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh của hội viên, phụ nữ và nhân dân Yên Dũng, chắc chắn Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện sẽ nhanh chóng về đích./.

BAN HTPNPTKT