Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

tài liệu tuyên truyền sinh hoạt hội viên -

tải file: /sites/default/files/scan_0001_9.pdf

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Bản tin sinh hoạt quý III/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9)

CHÙM TIN HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC -

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Hội năm 2015, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai thực hiện Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Phụ nữ Bắc Giang thi đua giúp nhau xây dựng gia đình hạnh...

Tài liệu sinh hoạt hội viên Quý I/2015 của TW Hội LHPN Việt Nam -

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam...

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống tổ chức Hội kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/BTGTU ngày 25/8/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hội LHPN Việt Nam: chỉ đạo tham gia ứng phó với bão Rammasun -

Công văn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam V/v Chủ động tham gia ứng phó với cơn bão Rammasun (Thần Sấm)

Nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (sửa đổi, bổ sung năm 2014) -

Để thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong các cấp Hội, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí như sau:

05 Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2014 -

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư- BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014

Một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2014 -

Tiếp tục thi đua chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Một số vấn đề lưu ý trong công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo -

Thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay” và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Với các mục tiêu cụ thể như sau:

Chế độ đi cơ sở của cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp -

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chế độ đi công tác cơ sở đối với cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp tỉnh Bắc Giang,

Pages

 
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành