Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

Quang cảnh lớp tập huấn cho các thành viên mô hình

“Làng quê an toàn” xã Quang Tiến, huyện Tân Yên

Thực hiện chương trình công tác năm; Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027". Ngày 09/4/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ, thành viên mô hình "Làng quê an toàn" tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Dung Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban GĐXH-KT Hội LHPN tỉnh phổ biến một số nội dung về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; mục đích, ý nghĩa của phong trào chống rác thải nhựa gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, mỗi hội viên phụ nữ sẽ là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người thân trong gia đình và nhân dân nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon và các vật liệu bằng nhựa để cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình và góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu./.

HỘI LHPN HUYỆN TÂN YÊN