Hội LHPN xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang tổ chức giám sát việc triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đối với UBND xã

Hội LHPN xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang tổ chức giám sát việc triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đối với UBND xã

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội LHPN cấp cơ sở, trong năm 2020, Hội LHPN huyện Lạng Giang đã lựa chọn 05 xã để chỉ đạo, hướng dẫn giám sát sâu, bài bản theo chỉ tiêu của Hội LHPN tỉnh giao. Hội LHPN xã Xương Lâm là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động này.

Theo đó, sáng 17/6/2020, Hội LHPN xã Xương Lâm đã tổ chức buổi giám sát việc triển khai thi hành pháp luật về triển khai, thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

(Toàn cảnh buổi giám sát)

Tại buổi làm việc, tổ giám sát của Hội LHPN xã đã nghe đại diện UBND xã Xương Lâm thông qua báo cáo kết quả thực hiện việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã (mốc thời gian giám sát từ 01/01/2019 đến 30/5/2020), sau khi nghe báo cáo, tổ giám sát đề nghị được làm rõ một số nội dung liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã như công tác truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em của chính quyền xã, việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã, kết quả phát triển hệ thống các dịch vụ bảo vệ trẻ em; các giải pháp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm sự an toàn cho trẻ dịp nghỉ hè 2020… Các nội dung theo yêu cầu đã được đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn giải trình, làm rõ.

Qua giám sát cho thấy, UBND xã Xương Lâm đã chủ động chỉ đạo, triển khai và đạt nhiều kết quả trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên và chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo triển khai trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; nhiều năm liền trên địa bàn không có vụ việc nổi cộm liên quan đến trẻ em như bạo lực, xâm hại, đuối nước… Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn chưa phong phú, kinh phí bố trí cho các hoạt động để nâng cao thể chất, tinh thần cho trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn …. Tại hội nghị giám sát, Hội LHPN đã đề xuất với UBND xã tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; cân đối nguồn kinh phí để bổ sung cho công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; nhân rộng những mô hình chăm sóc trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền cũng như sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể tại địa phương, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn xã.

Kết quả giám sát tại xã Xương Lâm sẽ là cơ sở để Hội LHPN huyện rút kinh nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở còn lại trên địa bàn huyện hoàn thành nhiệm vụ giám sát năm 2020./.

Hội LHPN huyện Lạng Giang