Hội Phụ nữ công an tỉnh hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Hội Phụ nữ công an tỉnh hưởng ứng ngày sách Việt Nam

 

Nhân Ngày sách Việt Nam 21/4, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa của việc đọc sách, hướng dẫn cho cán bộ, hội viên thăm quan thư viện công an tỉnh, giao lưu, trao đổi sách và đọc sách tập thể.

Cán bộ hội viên tham quan và đọc sách tại thư viện của Công an tỉnh

 

Thông qua hoạt động này, hội viên phụ nữ công an có thể giao lưu sách, trao đổi cũng như chia sẻ cuốn sách yêu thích của mình và tham quan phòng đọc, các đầu sách tại thư viện của Công an tỉnh Bắc Giang, góp phần tích cực vào việc phát triển văn hóa đọc trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ công an tỉnh.

Hội phụ nữ công an tỉnh