Phụ nữ Bắc Giang tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phụ nữ Bắc Giang tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Thông qua hoạt động này, các cấp Hội nắm bắt được những chủ trương chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, những vướng mắc, bất cập… qua đó kịp thời góp ý, kiến nghị đến cơ quan chức năng nhằm sửa đổi, bổ sung văn bản hoặc điều chỉnh cho phù hợp, góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ và trẻ em.

Thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản xây dựng chỉ tiêu thi đua về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để triển khai trong hệ thống Hội; đã tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn chuyên đề cho hơn 1.000 lượt cán bộ phụ nữ; phân công cán bộ phụ trách chuyên môn các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch và chủ trì giám sát 7 văn bản, chính sách: việc thực hiện khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X); việc triển khai, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; pháp luật về an toàn thực phẩm; pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN cấp huyện và cơ sở còn tổ chức 2.203 cuộc giám sát hàng chục văn bản, chính sách pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; an toàn thực phẩm… Sau giám sát, các cấp Hội phụ nữ tỉnh kiến nghị hàng nghìn ý kiến đối với các đơn vị được giám sát, kiến nghị cơ quan chức năng cấp trung ương, cấp tỉnh liên quan đến các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện văn bản, chính sách.Về cơ bản, các ý kiến đề nghị sau giám sát của Hội đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp thu.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo trong hệ thống Hội tổ chức phản biện đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp thông qua tổ chức Hội thảo. Kết quả, Hội LHPN tỉnh, 10/10 huyện, thành Hội, 230/230 cơ sở Hội đã tổ chức 461 hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến đóng góp, phản biện xã hội đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, đã có 51.692 ý kiến đóng góp, phản biện xã hội.

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức 02 Hội thảo, tọa đàm “Đánh giá thực hiện luật doanh nghiệp năm 2014 và kiến nghị sửa đổi”; 01 Hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với trên 50 ý kiến đóng góp.

Đông chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng,Chủ tịch Hội Liên LHPN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Một số vấn dề xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em”

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng thực hiện phản biện xã hội, đóng góp 25 ý kiến đối với 5 Dự thảo Luật : Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật giáo dục (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)…. Hội LHPN các huyện, thành phố cũng đã gửi 183 văn bản phản biện vào các dự thảo Chương trình/kế hoạch/đề án tại địa phương với tổng số gần 500 ý kiến đóng góp, qua theo dõi, đã có 327 ý kiến được tiếp thu.230/230 cơ sở Hội đã gửi 641 văn bản phản biện đối với dự thảo Chương trình/Kế hoạch do cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành với hơn 700 ý kiến đóng góp, phản biện, qua theo dõi đã có 407 ý kiến được tiếp thu.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Hội LHPN các cấp, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội LHPN toàn tỉnh đã tham mưu tổ chức 263 diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa phụ nữ với cấp ủy, chính quyền địa phương với 2.586 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ về các lĩnh vực. Sau các diễn đàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành văn bản và quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Với những kết quả đã đạt được qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội LHPN các cấp, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Ban Luật pháp- Chính sách