Tập huấn tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Tập huấn tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho đội ngũ cán bộ Hội, vừa qua Hội LHPN huyện Lục Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia tập huấn có 315 đại biểu nữ là PCT, UVBTV, Chi hội trưởng phụ nữ của 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên của phòng Tư pháp huyện đã truyền đạt các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, vai trò của Hội LHPN các cấp trong bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ...

(Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026)

 

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ ý kiến, liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời cũng trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng để phát huy tốt nhất trách nhiệm của mình trong tham gia công tác bầu cử.

HỘI LHPN HUYỆN LỤC NAM