Bắc Giang: Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” nhiệm kỳ 201

Bắc Giang:

Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” nhiệm kỳ 2017- 2022; Chương trình hành động số 06/CTHĐ-BCH của TW Hội LHPN Việt Nam

   Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Chính sách Luật Pháp Trung ương Hội và đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì hội thảo

      Ngày 24/7/2020, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam gồm các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Chính sách Luật Pháp Trung ương Hội, các đồng chí cán bộ chuyên viên Ban Chính sách Luật Pháp TW Hội đã thực hiện khảo sát, đánh giá việc thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” nhiệm kỳ 2017- 2022; Chương trình hành động số 06/CTHĐ-BCH của TW Hội LHPN Việt Nam tại Bắc Giang.

    Mục đích của hoạt động khảo sát này nhằm đánh giá đúng thực trạng, kết quả triển khai khâu đột phá và Chương trình hành động số 06 của Ban Chấp hành TW Hội, nắm bắt những kiến nghị, bài học kinh nghiệm của các cấp Hội, trên cơ sở đó đề xuất cá giải pháp thực hiện có hiệu quả nội dung khâu đột phá và Chương trình hành động số 06 trong thời gian tới.

    Nằm trong chương trình khảo sát, đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam đã có hai cuộc làm việc với Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Việt Yên. Với tinh thần trao đổi cởi mở theo nội dung gợi ý của TW Hội, Hội LHPN huyện Việt Yên, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã báo cáo kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện khâu đột phá và chương trình hành động số 06, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả khâu đột phá, chương trình hành động số 06 trong thời gian tới.

     Chủ trì các cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Cầm đã đánh giá cao kết quả mà các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời gợi mở, định hướng một số nội dung, phương pháp giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách của các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách trong thực hiện chức năng đại diện của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Ban LPCS Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Chuyên mục tin: