Hội nghị Tổng kết phong trào phụ nữ, hoạt động quỹ TYM năm 2018 Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị

Tổng kết phong trào phụ nữ, hoạt động quỹ TYM năm 2018

Triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Sáng 07/01/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ, hoạt động quỹ TYM năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Đào Minh Trang – Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM); đồng chí Thân Văn Trường – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thu Hằng – Giám đốc điều hành Công ty Nestle; các đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh, Hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam, chủ động tổ chức triển khai các hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm, phong trào thi đua, các cuộc vận động, các Đề án, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang trong năm 2018, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội LHPN tỉnh – đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua. Cũng trong dịp này, 109 tập thể, 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và chỉ đạo, triển khai thực hiện Văn bản liên tịch giữa Hội LHPN và NHCSXH tỉnh được TW Hội, BTV Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phụ nữ năm 2018

Năm 2019, BTV Hội LHPN tỉnh tập trung tổ chức triển khai 07 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo của Hội:

1. Tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em".

2. Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV; các đề án của Thủ tướng Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

3. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội (trong đó tập trung Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 BCH TW Đảng khóa XII); các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

4. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; định hướng chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

5. Chủ động tham mưu với cấp ủy, đề xuất chính quyền có các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011-2020; chuẩn bị giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nguồn nữ cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

6. Giám sát việc thực hiện việc triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành TW Đảng...; phản biện xã hội Bộ Luật lao động (sửa đổi), Luật bổ sung một số điều Luật Đất đai; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

7. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, hoạt động của Hội.

Đồng thời, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện 03 nhiệm vụ thường xuyên của Hội:

1. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Cũng tại Hội nghi, BTV Hội LHPN tỉnh đã ký kết thi đua năm 2019 với 10 huyện, thành Hội và 02 đơn vị./.

 

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN 10 huyện , TP và 02 đơn vị tham gia ký kết thi đua năm 2019

VĂN PHÒNG HỘI LHPN TỈNH BẮC GIANG

Chuyên mục tin: