1228-HPN-TG-CSLP

Lĩnh vực: 
Công văn
Ngày ban hành: 
03/12/2021
Ngày hiệu lực: 
03/12/2021
File gắn: 

Vv/ hướng dẫn công tác giám sát bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026