Nghị Quyết

Lĩnh vực: 
Các văn bản khác
Ngày ban hành: 
03/29/2021
Ngày hiệu lực: 
03/29/2021
File gắn: 

Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ kinh phí mua và tổ chức tiêm Vacxin phòng Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang