Nội dung thư của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đồng bào, chiến sỹ và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Lĩnh vực: 
Các văn bản khác
Ngày ban hành: 
02/02/2018
Ngày hiệu lực: 
02/02/2018
File gắn: 

 Gửi đồng bào, chiến sỹ và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn