Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
68-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2020

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX NK 2020 -2025

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

67-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2020

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh Tài liệu sinh hoạt hội viên

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

66-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V

1500-HPN-GĐXH Công văn

V/v tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Pages