Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
1500-HPN-GĐXH Công văn

V/v tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

65-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 8/2020

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tuyên truyền kỷ niêm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh 

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020, chủ đề An toàn cho Phụ nữ và trẻ em

64-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2020

63-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 6/2020

42/NQ-CP Các văn bản khác

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

15/2020/QD-TT Các văn bản khác

Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Thể lệ Các văn bản khác

Thể lệ giải báo Chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng)

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Hội Người Cao tuổi Việt Nam- 25 năm xây dựng và phát triển

Pages