Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 -***- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027

 

Vừa qua, Hội LHPN xã Hương Mai tổ chức buổi Hái hoa dân chủ tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và

Thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5), Hội LHPN huyện Việt Yên phát động hội viên phụ nữ toàn huyện

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và kế hoạch Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Việt Yên chỉ đạo 100% chi hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề dịp 19/5 gắn với

Thông tin chỉ đạo điều hành

  • CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 30/09/2020

    Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027; ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 2631-CV/TU về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt một số nội dung

Hoạt động hội

  • Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn tại Tân Yên 28/04/2021

    Tiếp tục thực hiện Đề án "tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017_2027"; vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn cho trên 200 thành viên mô hình kinh tế tập thể và hội viên phụ nữ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Yên.